UVV Nederland

UVV Nederland is een landelijke vrijwilligersorganisatie die dit jaar 66 jaar bestaat. De ruim 12.500 vrijwilligers, verdeeld over 87 plaatselijke afdelingen, bieden praktische zorg en ondersteuning bij individuele hulpvragers.

Vóór iedereen en dóór iedereen. De uitvoering van deze zorg en ondersteuning vindt voornamelijk plaats in de zorg- en welzijnsector.

Doelstelling

UVV Nederland vindt het belangrijk om mensen die dat nodig hebben, te helpen en te ondersteunen. Hun kennis en ervaring wordt door vele instellingen en individuele hulpvragers hogelijk gewaardeerd. De betrouwbaarheid en het menselijk contact van de vrijwilligers zijn belangrijke kenmerken, waar zij trots op zijn. Mannen en vrouwen, jong en oud, iedereen is welkom bij UVV Nederland om zich in te zetten voor de ander.

Missie

"het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van activiteiten in ziekenhuizen, zorginstellingen en vriendschappelijk huisbezoek met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken"

"Social"