Stichting HiP

Stichting HiP is een netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. 

Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de lokale samenleving. Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP bij elkaar gebracht.

In 2015 kreeg Stichting HiP ruim 3500 hulpvragen. Eenderde van de hulpvragen is terugkerend. Bij eenvijfde van de hulpvragen draait het om sociale hulp (bezoek en ondersteuning).

Inspiratirerende bundel verhalen

Op de najaarsfair in de Week tegen Eenzaamheid 2014 bracht Stichting HiP een inspiratiebundel uit over vrijwillige hulp rondom eenzaamheid, vol met inspirerende verhalen van o.a. hulpbieders, hulpvragers en hulpverleners.

"Social"