Sociaal Werk Nederland

Sociaal werkers zijn er voor mensen die het even moeilijk hebben, voor groepen, voor buurten en de straat. Ze hebben hun wortels in de wijk. En zijn er voor iedereen. Ook voor wie zich eenzaam voelt. Brancheorganisatie is Sociaal Werk Nederland. 

logo Sociaal Werk NederlandMaatschappelijk ondernemers en organisaties dragen bij aan het welzijn en de maatschappelijke participatie van - soms kwetsbare - burgers. Dat doen zij lokaal in de buurten.

Met bijna 750 leden, vertegenwoordigt Sociaal Werk Nederland meer dan 80 procent van het veld van organisaties die werken in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Leden van Sociaal Werk Nederland zijn werkzaam op het brede terrein van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, waaronder het lokale integrale welzijnswerk, specifiek welzijnswerk voor ouderen, voor minderheden, jeugd en jongerenwerk, maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke opvang, peuterspeelzaalwerk, het vrijwilligerswerk en welzijnswerk gericht op allerlei vormen van maatschappelijke participatie en emancipatie.

Op het vlak van eenzaamheid worden informatieve bijeenkomsten georganiseerd, worden er onderzoeken uitgezet en wordt relevante informatie vergaard en verspreid naar de leden, opdat activiteiten kunnen worden ontplooid.

"Social"