Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis telt ruim 35.000 vrijwilligers. Ze werken in hun eigen woonplaats of regio, via de plaatselijke afdelingen die we in bijna alle gemeenten in Nederland hebben en die samenwerken in districten.

Het vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis zijn overal en altijd dichtbij en hebben daardoor goed zicht op lokale hulpbehoeften.

Missie

Het doel van het Rode Kruis is bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het helpen van mensen wier leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd.

"Social"