Resto VanHarte

Resto VanHarte brengt mensen in wijken en steden samen in toegankelijke eetgelegenheden, de zogenaamde Resto’s.

Resto VanHarteMensen van jong tot oud en met verschillende religies, culturen en achtergronden. “De eetkamer als ontmoetingsplek en de maaltijd als bindmiddel”.

Ook probeert Resto VanHarte geïsoleerde mensen en groepen een netwerk aan te bieden, hen te activeren of te (re)-integreren. Het gaat erom dat zij uit hun sociaal isolement worden gehaald en weer meedoen in de samenleving. Resto VanHarte werkt hiervoor samen met belangrijke personen uit de wijk zoals de wijkagent, de dominee, de imam en huisarts. Maar ook met instanties op het gebied van o.a. zorg- en welzijn, re-integratie, werkgelegenheid, veiligheid en religie.

Resto VanHarte zet jaarlijks meer dan 120.000 maaltijden op tafel.

"Social"