Nederlandse Bridge Bond

De Nederlandse Bridge Bond (NBB) is een vereniging met de bridgeverenigingen als leden. Een van de doelstellingen van de Nederlandse Bridge Bond is het spel in te zetten voor maatschappelijke doelen, waaronder het voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

NBBDe NBB is partner van het project ‘Seniorvriendelijke Gemeenten’. Daarnaast draagt de NBB met het project 'Denken en Doen' bij aan de maatschappij. Een onderzoek van het Nivel instituut naar deelnemers aan Denken en Doen laat positieve resultaten zien. De activiteit had al binnen enkele weken een positief effect op de tevredenheid over de sociale contacten, na een wat langere periode werd ook op het gebied van verminderen eenzaamheid een positieve verschuiving waargenomen.

Er zijn ongeveer 1050 verenigingen lid van de NBB met in totaal ruim 117.000 leden.

"Social"