Mezzo

Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger.

Mezzo is de spin in het web in de informele zorg, die mensen en organisaties met elkaar verbindt. Er zijn ongeveer 8.000 mantelzorgers lid van Mezzo. 200 belangenbehartigers mantelzorg zijn lid van Mezzo. Daarnaast zijn er ruim 330 lokale en regionale organisaties lid. Dit zijn organisaties die mantelzorgers ondersteunen of vrijwilligers inzetten. Mezzo steunt samenwerking tusen informele zorg en de professionele zorg.

Sociale netwerken

Eigen kracht en het inzetten van het eigen sociale netwerk, dat is wat de overheid stimuleert bij haar burgers. Een prima zaak, vindt Mezzo. Burgers die kunnen rekenen op de betrokkenheid van familieleden, huisgenoten en buurtgenoten ervaren een hogere kwaliteit van leven dan mensen die dat niet kunnen. Zo wordt overbelasting en eenzaamheid voorkomen, eigen regie bevordert  en functioneren ze beter in de maatschappij.

Maar juist mensen met langdurige behoefte aan zorg en ondersteuning kunnen vaak niet rekenen op een betrokken omgeving. Zij kampen meestal met een verschraald sociaal netwerk. Mensen die geen of nauwelijks een sociaal netwerk hebben, staan er alleen voor. Dan dreigt isolement en overbelasting. Mezzo zet zich ervoor in mogelijkheden te vinden om het sociale netwerk te versterken. Bijvoorbeeld bij zorg- of welzijnsorganisaties of organisaties voor mantelzorgondersteuning.

"Social"