MEE Nederland

MEE NL is de landelijke vereniging van MEE- organisaties.

logo MEEMEE biedt overal in het land onafhankelijke, laagdrempelige cliëntondersteuning aan alle mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte. MEE Nederland behartigt de belangen van deze regionale bureaus en ondersteunt hen bij de beleidsontwikkeling en –uitvoering.

Wat doet MEE?

MEE maakt onderscheid tussen individuele dienstverlening en maatschappelijke taken. De individuele dienstverlening richt zich op gerichte cliëntondersteuning aan individuele cliënten. Dit kan ook groepsgewijs zijn. De maatschappelijke taken richten zich op algemene en voorwaardenscheppende activiteiten die uiteindelijk leiden tot een inclusieve samenleving.

"Social"