Leger des Heils

Wij komen op voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Het Leger des Heils richt zich vanuit het Christelijk geloof vooral op mensen die nergens anders terecht kunnen: ‘Mensen zonder helper’.

Door de grote landelijke spreiding van haar locaties en de verscheidenheid aan programma’s bereikt het Leger des Heils vele mensen. Geschat wordt dat bijna 10% van de Nederlandse bevolking ooit in aanraking is gekomen met het Leger des Heils (ca. 1,6 miljoen mensen).

In het kader van de eenzaamheid heeft het Leger des Heils vele initiatieven ontplooid. Zo zijn er door heel het land buurtsteunpunten geopend onder de naam Bij Bosshardt. Ook organiseert het Leger jaarlijks voor eenzamen landelijke activiteiten en sinds 2001 de landelijke media-actie ‘Wij geloven’. Bovendien ziet Leger het als haar taak om het thema eenzaamheid onder aandacht van de politiek te brengen.

Bekijk op YouTube een filmpje over eenzaamheid van het Leger des Heils

"Social"