KRO-NCRV

KRO-NCRV is een publieke omroep die een bijdrage wil leveren aan een maatschappij waarin het goed leven en goed samen-leven is. Dat doet de omroep op radio en televisie maar ook via de ruim 800.000 leden van de ledenverenigingen.

kro en ncrv tegen eenzaamheidIn de missie van KRO en NCRV staat 'Verbinden' centraal. De omroepverenigingen hebben als organisatie een publieke functie en daarmee een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze willen actief bijdragen aan een hechte, tolerante samenleving, waarin voor iedereen plek is en mensen met elkaar in contact komen en zich verbinden. 

Eenzaamheid is een groot probleem wat in Nederland nog te weinig aandacht krijgt, daarom hebben KRO en NCRV ledenverenigingen er voor gekozen een bijdrage te leveren tegen eenzaamheid. 
"Social"