Kerk in Actie

Samen met partnerkerken en partnerorganisaties in binnen- en buitenland werkt Kerk in Actie aan de voortgang van het evangelie en aan het bestrijden van armoede en onrecht door solidariteit en hulpverlening.

Kerk in ActieKerk in Actie werkt namens de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland, de andere aangesloten kerken en particuliere donateurs. 

Projecten van Kerk in Actie in Nederland richten zich op bijvoorbeeld integratie in de samenleving van gehandicapten, diaconaal vakantiewerk, buurtwerk en opvang van drugsverslaafden, dak- en thuislozen.

In antwoord op de vele veranderingen in de zorg en de overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving is Kerk in Actie het project Zorgzame Kerk gestart: Als kerkelijke gemeenschap zorgzaam zijn voor wie zorgafhankelijk zijn, binnen en buiten de kerk.

"Social"