GIDSnetwerk

GIDSnetwerk maakt vanuit een christelijke grondslag concreet werk van een vitale lokale samenleving waarin mensen elkaar helpen en perspectief bieden. 

GIDSnetwerkDat realiseert GIDSnetwerk met een stevig netwerk van mensen in de stad die dienstbaar zijn aan de zwaksten in de eigen buurt, waaronder veel mensen die kampen met eenzaamheid. Overal in Nederland zijn deze lokale netwerken in oprichting of opgericht. Deze verbinden en activeren mensen uit het bedrijfsleven, kerken, politiek, media, maatschappelijke organisaties, zorg en welzijn, onderwijs en kunst en cultuur.

GIDSnetwerk is een vrijwilligersorganisatie. 

ReconnAct 

Een belangrijk onderdeel van het werk van GIDSnetwerk is ReconnAct. ReconnAct helpt op lokaal niveau om kwetsbare mensen weer volwaardig deel te laten uitmaken van de samenleving, onder meer met werk en inkomen. Maatjes worden getraind en gekoppeld aan mensen in een kwetsbare positie, werkzoekenden worden begeleid en met werkgevers worden afspraken gemaakt.

"Social"