De Regenboog Groep

De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met sociale problemen, voor dak- en thuislozen en verslaafden en voor mensen met psychiatrische klachten.

Ook familieleden en mantelzorgers kunnen bij De Regenboog Groep terecht voor ondersteuning. Vanuit tien inloophuizen verspreid door de stad, zorgt de organisatie voor opvang, hulpverlening, dagbesteding en werk.

Jaarlijks heeft De Regenboog Groep contact met 4.000 daklozen en ex-daklozen. Zo'n 600 vrijwilligers werken als buddy of maatje en bieden zo sociaal contact en ondersteuning aan een actieve deelname aan de maatschappij. Bezoekers, deelnemers en vrijwilligers hebben een belangrijke rol: zij hebben inspraak in de organisatie en werken mee met ondersteuning van professionals.

"Social"