ActiZ, brancheorganisatie van zorgondernemers

ActiZ is actief op de zorgterreinen: ouderen, chronisch zieken, geboortezorg en jeugd. Ruim 420 leden bieden werk aan 450.000 medewerkers en zorg aan 2 miljoen cliënten.

logo ActizActiZ behartigt de collectieve belangen van de leden en ondersteunt hen met activiteiten gericht op kennisontwikkeling, innovatie en inspiratie. Ook het afsluiten van een cao behoort tot de taken van ActiZ.

 

Goede zorg is het verbinden van mensen

Goede zorg richt zich op participatie, woon- en leefomstandigheden en op mentaal en fysiek welbevinden van mensen. Goede zorg versterkt de eigen regie van cliënten, sluit optimaal aan bij de eigen mogelijkheden en bevordert de onderlinge verbinding van mensen.

 

ActiZ besteedt aandacht aan hoe zorgorganisaties hierin een rol spelen en hoe zij bijdragen aan goede zorg, die maatschappelijk is ingebed.

 

"Social"