Over Coalitie Erbij

Met Coalitie Erbij maken landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector samen een vuist tegen de groeiende eenzaamheid in ons land.

Lees onze brochure - Coalitie ErbijLeden

Coalitie Erbij wordt gevormd door acht kernleden: Humanitas, KPN Mooiste Contact Fonds, Leger des HeilsNationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Resto VanHarte en Sensoor en Sociaal Werk Nederland.

 

Meer dan dertig organisaties zijn aangesloten als lid: ActiZ, CMOnet, GIDSnetwerk, Het vakantiebureau, Impuls, Inspiratienetwerk TijdVoorActie, Kerk in Actie, KRO-NCRV, LKCA, MEE NL, Met je hart, Mezzo, Movisie, Nederlands Philharmonisch Orkest, Nederlandse Bridge Bond, NOV, NPV, PCOBRegenboog Groep, Riki Stichting, Rode Kruis, SOlink, Stichting Allegoeds, Stichting Eenzame Dood, Stichting HiP, Telefonische Hulpdienst Utrecht, Trimbos-instituut, UVV Nederland en Vier het Leven.

 

In verschillende plaatsen zijn lokale coalities actief.

 

Missie

Coalitie Erbij steunt door samenwerking van haar leden, mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen en maakt de samenleving bewust van de betekenis van eenzaamheid en van het belang eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken.

 

Coalitie Erbij bestaat sinds 2008.

Eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Door vergrijzing, ontkerkelijking en verdergaande individualisering dreigt het aantal eenzamen nog toe te nemen. Daarmee nemen ook de hoge kosten van eenzaamheid voor de samenleving toe. Eenzaamheid - het gevoel van niet ‘erbij’ horen - leidt vaak tot gezondheidsproblemen en daarmee tot een groter beroep op de zorg.

 

Actie

Eenzaamheid is een urgent probleem. Coalitie Erbij informeert eenzamen en biedt ondersteuning aan duizenden vrijwilligers en professionals die eenzaamheid bestrijden. Maatschappelijke factoren die eenzaamheid en sociaal isolement versterken moeten worden teruggedrongen. Coalitie Erbij roept beleidsmakers, bedrijfsleven en burgers op om oog te hebben voor de risico’s van eenzaamheid en zelf in het verweer te komen.

 

Activiteiten

Coalitie Erbij voert campagne, initieert onderzoek en ondersteunt samenwerking. Belangrijke terugkerende activiteiten van de Coalitie zijn de Week tegen Eenzaamheid, de Eenzaamheidsmonitor
 (door TNS Nipo) en het Kerstconcert.

 

Organisatie

Coalitie Erbij is een stichting. Bestuursleden zijn de directeuren van de kernleden. Directeur van de Coalitie is Arie Ouwerkerk. Het bureau van Coalitie Erbij is gevestigd in Utrecht.

 

"Social"