Organisatie

Coalitie Erbij is een stichting. Bestuursleden zijn de directeuren van de kernleden. Directeur van de Coalitie is Arie Ouwerkerk. Het bureau van Coalitie Erbij is gevestigd in Utrecht.

Bestuur

De kernleden die Coalitie Erbij vormen, zijn vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Erbij.

 • Leo Wijnbelt, voorzitter Coalitie Erbij
 • Noud van Rooij (penningmeester), directeur Nationale Vereniging De Zonnebloem
 • Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland
 • Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds
 • Eva Scholte, directeur Humanitas
 • Jeroen Hoogteijling, directiesecretaris Leger des Heils
 • Willemieke Ottevanger, directeur Sensoor
 • Rob Kars, directeur Resto VanHarte 

Bestuur Coalitie Erbij
V.l.n.r. Arie Ouwerkerk (directeur Coalitie Erbij), Eva Scholte, Leo Wijnbelt, Jeroen Hoogteijling, Willemieke Ottevanger, Noud van Rooij, Corina Gielbert en Lex Staal. Ontbrekend: Rob Kars.

Adviseurs


Coalitie Erbij laat zich bijstaan door onafhankelijke adviseurs (onbezoldigd).

 • Prof. dr. Theo van Tilburg, Vrije Universiteit
 • Prof. dr. Anja Machielse, Universiteit voor Humanistiek 

Bureau

Coalitie Erbij wordt ondersteund door een klein bureau.

 • Arie Ouwerkerk, directeur
 • Michelle Vollers, directiesecretaris / communicatiemedewerker
 • Marc van Dijck, communicatieadviseur / webredacteur

Contact: info@coalitieerbij.nl

Gegevens

 • Statutaire naam: Stichting Erbij
 • Gevoerde naam: Coalitie Erbij
 • KvK-nummer: 34310701
 • Bankrekening NL96TRIO0786791209

Activiteitenplan 2016

De door Coalitie Erbij geplande activiteiten voor 2016 leest u in het Activiteitenplan 2016. Basis voor de activiteiten zijn drie kaders: 1. Stimuleren lokale samenwerking/Integrale lokale aanpak; 2. Campagne voeren en bewustzijn vergroten; 3. Verdieping en uitwisseling van kennis.

Financiele verantwoording en jaarverslag 2015

2015 was het vierde jaar van de tweede beleidsperiode (2012-2015) van Coalitie Erbij. Coalitie Erbij wordt gefinancierd door haar kernleden en leden, en het ministerie van VWS. Voor activiteiten kunnen fondsen worden geworven. Het bestuur van Coalitie Erbij is onbezoldigd. Bekijk hier het beknopte Jaarverslag 2015 en de Jaarrekening 2015


"Social"