Signaleren van eenzaamheid

Hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en bespreekbaar wordt, hoe meer je kunt doen voor jezelf of een ander. Hulpmiddel daarbij is deze signaleringskaart.

Signaleren eenzaamheid beeld

Symptomen

De symptomen of signalen die op de kaart staan beschreven, kunnen wijzen op eenzaamheid. Maar let op: ze kunnen ook wijzen op andere problemen. Toch vraagt signaleren om handelen. De punten op de kaart zijn niet bedoeld om af te vinken, maar zijn aanleiding voor gesprek. De signalen zijn onderverdeeld in lichamelijke, psychische, sociale en gedragsmatige signalen en in levensgebeurtenissen.

Gesprekstips

Op de achterkant van de kaart staan gesprekstips om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld de houding 'Wees een OEN': open, nieuwsgierig, eerlijk. Of 'Gebruik LSD': luisteren, samenvatten, doorvragen. Ook is het belangrijk om de tijd te nemen en te zorgen voor een vertrouwde omgeving.

Eenzaamheid vraagt om maatwerk

De oorzaken van eenzaamheid kunnen een gevolg zijn van veranderingen in omstandigheden of persoonlijke eigenschappen van iemand. Eenzaamheid kan meerdere oorzaken hebben en dat maakt dat vaak maatwerk nodig is. Iedereen kan bijdragen. Dit kun je doen als je iemand die mogelijk eenzaam is, wilt helpen. En dit kun je als professionele hulpverlener doen.

Signaleringskaart eenzaamheid

Vragen over de kaart? Neem contact op met Coalitie Erbij, via info@coalitieerbij.nl.
"Social"