Omgaan met eenzaamheid

Niemand praat graag over eenzaamheid. Of geeft graag toe dat hij eenzaam is. Toch is het belangrijk om er zelf mee aan de slag te gaan. Hulp van de omgeving kan helpen, maar uiteindelijk moet je zelf proberen de eenzaamheid te doorbreken. Zonder eigen inzet en motivatie lukt het niet.

Eenzaamheid tegengaan

Omgaan met eenzaamheid’ gaat het over het tegengaan van eenzaamheid door jezelf te helpen en over het bieden van hulp aan eenzamen.

“Gevoelde eenzaamheid heeft te maken met gebrek aan contacten, in verhouding tot de eigen kwantitatieve en kwalitatieve wensen.”
Uitgangspunt Coalitie Erbij
"Social"