Eenzaamheidsmonitor: cijfers door TNS Nipo

Onderzoek door TNS Nipo

Coalitie Erbij laat onderzoek uitvoeren naar eenzaamheid in Nederland door TNS Nipo. Deze Eenzaamheisdmonitor is gerelateerd aan actuele onderwerpen.

De Eenzaamheidsmonitor geeft inzicht in de mate en omvang van eenzaamheid in de samenleving.

Onderzoek 2013: Eenzame voelt zich minder eenzaam door doen van vrijwilligerswerk

Een op de drie vrijwilligers die al eenzaam is, voelt zich minder eenzaam door vrijwilligerswerk (33 procent). Het doen van vrijwilligerswerk levert zelfs een grotere bijdrage aan het verminderen van hun eenzaamheid dan zij verwachtten. Van de mensen die zich eenzaam voelen, doet ruim een op de vijf (22 procent) geen vrijwilligerswerk omdat zij niet gevraagd worden. De eindrapportage geeft meer cijfers en hints over de relatie tussen vrijwilligerswerk en eenzaamheid.

Onderzoek 2012: Eenzame mensen ervaren drempel om deur uit te gaan

Mensen die zich eenzaam voelen, ervaren dikwijls een drempel om de deur uit te komen. Vier op de tien eenzame mensen zit drie hele dagen per week thuis. Eenzame mensen ondernemen minder activiteiten dan mensen die niet eenzaam zijn, maar zouden dat wel graag vaker willen. Mensen zien zichzelf duidelijk als grootste stimulator om de deur uit te gaan. Daarnaast spelen directe naasten zoals de partner, familie en vrienden een belangrijke rol.

Onderzoek 2011: Dertig procent ontevreden over sociale netwerk

De groep Nederlanders met een zwak sociaal konvooi bevat meer alleenstaanden dan de groep met een gemiddeld sociaal konvooi (34 procent versus 20 procent). Ook zijn Nederlanders met een zwak sociaal konvooi minder vaak gehuwd. Jongvolwassenen hebben vaak een sterk sociaal konvooi.

Onderzoek 2010: Meer tijd aan digitale communicatie

Niet eenzame Nederlanders schatten de invloed van digitale communicatie op eenzaamheid groter in dan eenzame Nederlanders. Mensen schatten zichzelf minder eenzaam in dan de indeling van de eenzaamheidsschaal (dr. De Jong Gierveld) laat zien. Volgens de eenzaamheidsschaal is de helft van de Nederlanders wel eens eenzaam.

Onderzoek 2008: Nulmeting Eenzaamheidsmonitor

Bij de lancering van Coalitie Erbij in 2008 is aan TNS Nipo opdracht gegeven eenzaamheid in Nederland in kaart te brengen. Hieruit bleek dat zo’n 30 procent van de volwassen ondervraagden zich weleens eenzaam voelt. Onder jongeren zijn er in verhouding meer mensen die zeggen eenzaam te zijn, namelijk 43 procent. De onderzoekers denken dat in deze antwoorden meespeelt, dat voor het eerst de jongvolwassenen het taboe rond eenzaamheid durven te doorbreken en durven toe te geven dat eenzaamheid in hun leven speelt. Dit in tegenstelling tot ouderen die een groter schaamtegevoel hebben rondom eenzaamheid als het henzelf betreft.

"Social"