Belangrijke rol als coalitie in strijd tegen eenzaamheid

Verslag ledenvergadering Coalitie Erbij, 22 maart 2016

De toegenomen aandacht voor eenzaamheid in Nederland en de toekomstige rol van Coalitie Erbij als organisatie in de strijd tegen eenzaamheid. Dat waren de belangrijkste thema’s die werden besproken op de Coalitie Erbij-ledenvergadering van 22 maart in Utrecht.

Daarnaast waren er voor de deelnemers van de ledenvergadering en de parellel gehouden bijeenkomst voor vertegenwoordigers van lokale koplopers; inhoudelijke workshops over de actueelste wetenschappelijke inzichten rond eenzaamheid, zingeving en digitale community’s (kijk voor verslagen onderaan deze pagina); en was er ruimte voor netwerken. Bij Coalitie Erbij zijn acht organisaties als kernlid en ruim dertig organisaties als lid aangesloten.

beeld coalitie erbij

Toegenomen aandacht voor eenzaamheid

De aandacht voor eenzaamheid en de motivatie om er iets aan te doen, is toegenomen in Nederland, constateerde directeur van Coalitie Erbij Arie Ouwerkerk aan het begin van de dag. “Dat komt omdat de negatieve impact van eenzaamheid voor mensen zelf maar ook voor de samenleving als geheel steeds beter in beeld komt.”

De toegenomen aandacht vertaalt zich in nieuwe aanbieders van diensten voor ontmoeting en ondernemers met matchingsites, apps en andere technologische oplossingen om ontmoeting te faciliteren. Ouwerkerk plaatst ook een kanttekening: “Aan de andere kant zie je wel dat er zaken geframed worden als oplossing voor eenzaamheid, waar je je vraag bij kan zetten of het echt iets tegen eenzaamheid doet.” 

Ook melden zich steeds meer mensen bij Coalitie Erbij die gemotiveerd zijn om over hun ervaringen met eenzaamheid te vertellen op de coalitie-website en in de media. Dat is voor Coalitie Erbij erg belangrijk, zeker wanneer BN’ers meedoen. Dit doorbreekt het taboe, laat zien dat eenzaamheid bespreekbaar is en biedt ruimte op zoek te gaan naar oplossingen. 

beeld coalitie erbij

Belangrijke rol Coalitie Erbij

Momenteel wordt door gesprekken met onder meer (kern)leden, stakeholders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen geëvalueerd hoe de samenwerking in Coalitie Erbij ervoor staat en hoe de toekomst eruit moet zien. Ook is Coalitie Erbij hierover in gesprek met het ministerie van VWS. 

De deelnemers aan de ledenvergadering zien voor Coalitie Erbij de komende jaren een belangrijke rol in de strijd tegen eenzaamheid. Juist als samenwerking kan de coalitie het verschil maken door het onderwerp eenzaamheid met kracht te agenderen, taboedoorbrekend te zijn en een rijk platform voor kennisdeling te bieden. 

Dat laatste geldt zowel landelijk als lokaal. Om lokale samenwerkingen rond eenzaamheid te ondersteunen ontwikkelt Coalitie Erbij met de ervaringen van de lokale koplopers tegen eenzaamheid een handboek. Het handboek wordt in de Week tegen Eenzaamheid, dit jaar van De donderdag 22 september tot en met zaterdag 1 oktober 2016, gepresenteerd. Opgemerkt wordt dat de Week tegen Eenzaamheid voor Coalitie Erbij hét moment in het jaar moet zijn dat de organisatie zichtbaar is. 

Opgemerkt wordt ook dat op individueel niveau het belangrijk is een positief handelingsperspectief te bieden, zodat mensen enthousiast worden zelf iets te ondernemen tegen eenzaamheid: “Samen eten is leuk, bridgen is leuk, uitjes zijn leuk.” Op het niveau van organisaties kunnen best practices gedeeld worden die lokaal gevonden worden en voor andere plekken interessant zijn om ook op te pakken. 

beeld coalitie erbij

Verbreding coalitie

Aandacht is er voor verbreding van de coalitie met organisaties buiten zorg en welzijn. Deze verbreding is terug te zien in de presentaties van de drie organisatie die afgelopen jaar zijn toegetreden tot de coalitie: de Nederlandse Bridge Bond, de ledenvereniging van KRO-NCRV en de stichting voor jobmaatjes ReconnAct.  

Teruglezen: verslagen en presentaties 

Bekijk hier de presentaties van de drie nieuwe lidorganisaties:

Verslagen van de inhoudelijke workshops:

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen bij dit artikel, foutje ontdekt of heb je een opmerking, we horen het graag! Mail Coalitie Erbij op info@coalitieerbij.nl.

"Social"