Actueel

Eenzaamheid onder ouderen tegengaan: het is én-én

eenzaamheid-ouderen-activiteit

Tijdens je leven bouwen aan waardevolle sociale relaties kan eenzaamheid op latere leeftijd voorkomen. Naast preventie is het belangrijk dat er passende activiteiten worden aangeboden aan eenzame ouderen. Ook al weten we dat de effecten op eenzaamheid over het algemeen niet groot zijn.

Verbondenheid beschermt oudere migranten tegen ernstige eenzaamheid

beeld ouderen eenzaamheid migranten

Turkse en Marokkaanse oudere migranten zijn minder sterk eenzaam wanneer zij zich verbonden voelen met de Nederlandse samenleving of met hun eigen etnische groep.

Rol en mogelijkheden gemeente rond de aanpak van eenzaamheid staan centraal op Nationaal Eenzaamheid Congres

Beeld Nationaal Eenzaamheidcongres 2016

De rol en mogelijkheden van de gemeente rond de aanpak van eenzaamheid staan centraal op het Nationaal Eenzaamheid Congres 2016. Neemt u deel? U maakt kennis met de nieuwste inzichten en beste praktijkvoorbeelden, ontvangt een nieuw handboek en bepaalt de Nationale Eenzaamheid Prijs-winnaar.

App Stichting HiP helpt hulpbieders eenzaamheid tegen te gaan

beeld app HiP eenzaamheid

Stichting HiP heeft een app ontwikkeld waarmee haar hulpbieders makkelijker op een hulpvraag kunnen reageren. Een kwart van de hulpvragen bij de stichting gaat om structurele hulp, zoals het bezoeken van iemand met een beperkt sociaal netwerk.

Lokale activiteiten tegen eenzaamheid dingen mee naar Nationale Eenzaamheid Prijs 2016

prijs eenzaamheid beeld

De Nationale Eenzaamheid Prijs staat dit jaar in het teken van de lokale aanpak van eenzaamheid.

Onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf

beeld bij artikel migrantenouderen en eenzaamheid

Het hoge percentage eenzaamheid onder migrantenouderen, met name onder ouderen van Turkse of Marokkaanse herkomst, heeft vooral te maken met lage sociaaleconomische status en met chronische gezondheidsproblemen. Ook spelen cultuurspecifieke achtergronden een rol.

OuderenOmbudsman bezorgd over tijdige signalering eenzaamheid

logo

De OuderenOmbudsman maakt zich zorgen over de veranderende rol van thuiszorgmedewerkers die noodgedwongen steeds vaker het ‘sociale’ deel van hun werk achterwege moeten laten. Daardoor dreigt de tijdige signalering van onder meer eenzaamheid bij ouderen te verdwijnen.

Eenzaamheid blijft meest gehoorde thema bij Sensoor

beeld Sensoor bericht jaarverslag 2015

Eenzaamheid was in 2015 wederom het thema waarover Sensoor het meest wordt gebeld. Dat blijkt uit het jaarverslag dat onlangs werd gepubliceerd.

Depressieve man overlijdt eerder wanneer hij ook eenzaam is

beeld eenzaamheid coalitie erbij

Oudere mannen met een depressie overlijden eerder als zij daarnaast ook nog eenzaam zijn. Voor oudere vrouwen maakt de combinatie van eenzaamheid en een depressieve stoornis geen verschil op dit vlak.

Rotterdam gestart met signalering sociaal geïsoleerden

beeld voor mekaar vk

Met een pilot in de wijk Crooswijk werkt de gemeente Rotterdam aan het signaleringsnetwerk Meld Isolement. Dit netwerk is bedoeld om sociaal isolement eerder te ontdekken. 

"Social"