Actueel

Verbondenheid beschermt oudere migranten tegen ernstige eenzaamheid

beeld ouderen eenzaamheid migranten

Turkse en Marokkaanse oudere migranten zijn minder sterk eenzaam wanneer zij zich verbonden voelen met de Nederlandse samenleving of met hun eigen etnische groep.

App Stichting HiP helpt hulpbieders eenzaamheid tegen te gaan

beeld app HiP eenzaamheid

Stichting HiP heeft een app ontwikkeld waarmee haar hulpbieders makkelijker op een hulpvraag kunnen reageren. Een kwart van de hulpvragen bij de stichting gaat om structurele hulp, zoals het bezoeken van iemand met een beperkt sociaal netwerk.

Rol en mogelijkheden gemeente rond de aanpak van eenzaamheid staan centraal op Nationaal Eenzaamheid Congres

Beeld Nationaal Eenzaamheidcongres 2016

De rol en mogelijkheden van de gemeente rond de aanpak van eenzaamheid staan centraal op het Nationaal Eenzaamheid Congres 2016. Neemt u deel? U maakt kennis met de nieuwste inzichten en beste praktijkvoorbeelden, ontvangt een nieuw handboek en bepaalt de Nationale Eenzaamheid Prijs-winnaar.

Lokale activiteiten tegen eenzaamheid dingen mee naar Nationale Eenzaamheid Prijs 2016

prijs eenzaamheid beeld

De Nationale Eenzaamheid Prijs staat dit jaar in het teken van de lokale aanpak van eenzaamheid.

OuderenOmbudsman bezorgd over tijdige signalering eenzaamheid

logo

De OuderenOmbudsman maakt zich zorgen over de veranderende rol van thuiszorgmedewerkers die noodgedwongen steeds vaker het ‘sociale’ deel van hun werk achterwege moeten laten. Daardoor dreigt de tijdige signalering van onder meer eenzaamheid bij ouderen te verdwijnen.

Onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf

beeld bij artikel migrantenouderen en eenzaamheid

Het hoge percentage eenzaamheid onder migrantenouderen, met name onder ouderen van Turkse of Marokkaanse herkomst, heeft vooral te maken met lage sociaaleconomische status en met chronische gezondheidsproblemen. Ook spelen cultuurspecifieke achtergronden een rol.

Eenzaamheid blijft meest gehoorde thema bij Sensoor

beeld Sensoor bericht jaarverslag 2015

Eenzaamheid was in 2015 wederom het thema waarover Sensoor het meest wordt gebeld. Dat blijkt uit het jaarverslag dat onlangs werd gepubliceerd.

Depressieve man overlijdt eerder wanneer hij ook eenzaam is

beeld eenzaamheid coalitie erbij

Oudere mannen met een depressie overlijden eerder als zij daarnaast ook nog eenzaam zijn. Voor oudere vrouwen maakt de combinatie van eenzaamheid en een depressieve stoornis geen verschil op dit vlak.

Rotterdam gestart met signalering sociaal geïsoleerden

beeld voor mekaar vk

Met een pilot in de wijk Crooswijk werkt de gemeente Rotterdam aan het signaleringsnetwerk Meld Isolement. Dit netwerk is bedoeld om sociaal isolement eerder te ontdekken. 

Eenzaamheid verhoogt risico op hartaanval

hart eenzamheid beeld

Eenzame mensen hebben een groter risico op hartproblemen dan mensen die veel sterke sociale relaties erop nahouden. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van York in Groot-Brittannië, die is gepubliceerd in het tijdschrift BMJ’s Heart journal.

"Social"