Oratie prof. dr. Anja Machielse: "Afgezonderd of ingesloten?"

05/10/2016

Prof. dr. Anja Machielse, vanwege de gemeente Rotterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek, zal 24 oktober haar ambt aanvaarden. 

Anja MachielseDat doet zij door het uitspreken van een inaugurele rede getiteld: "Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen."

Kwaliteit van leven ouderen

De overheid gaat ervan uit dat burgers onafhankelijke en autonome wezens zijn die zichzelf kunnen redden en zelfstandig kunnen functioneren. Politieke keuzes zijn gericht op dit type burger, ook in het ouderenbeleid. De hulp die aan ouderen wordt geboden, is gericht op het bevorderen van hun zelfredzaamheid door het wegnemen van belemmeringen in hun functioneren.

Anja Machielse maakt duidelijk dat dit geen recht doet aan de specifieke omstandigheden waarin veel ouderen verkeren. Hun kwaliteit van leven hangt niet alleen af van ziekten en beperkingen die negatief uitwerken voor hun functioneren, maar vooral ook van de mogelijkheden die ze hebben om met moeilijke situaties in hun leven om te gaan, zich aan te passen aan fysieke en mentale achteruitgang, het verlies van betekenisvolle anderen te verwerken, en pijnlijke kwesties zoals het gevoel van eindigheid of het naderende levenseinde te bespreken. Eenzaamheid is hier thema in.

Onderzoek

Anja Machielse is bijzonder hoogleraar 'Empowerment van Kwetsbare Ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek namens de gemeente Rotterdam. Haar onderzoek is gericht op ouderen die minder goed in staat zijn om met de complexiteit van het dagelijkse leven om te gaan. Vragen over sociale kwetsbaarheid, relationele betrokkenheid en zingeving staan daarbij centraal. Uitgangspunt van het onderzoek is de alledaagse betekenisgeving en het handelings- en oordeelsvermogen van de (kwetsbare) ouderen zelf. 

Vechten tegen eenzaamheid

Voorafgaand aan de oratie zal Kees van Loenen de monoloog 'Vechten tegen Eenzaamheid' opvoeren in de Pieterskerk in te Utrecht.

Wetenschappelijk adviseur 

Anja Machielse staat Coalitie Erbij als wetenschappelijk adviseur bij.

Update 18-10-2016: Inschrijven om de oratie bij te wonen is niet meer mogelijk, de zaal is vol.

"Social"