Den Helder gaat eenzaamheid onder ouderen aanpakken

03/11/2016

Preventieve huisbezoeken aan ouderen, het opbouwen van een netwerk van betrokken lokale organisaties en trainingen aan professionals en vrijwilligers in de ouderenzorg. 

beeld Den helder pakt eenzaamheid aanIn opdracht van de gemeenteraad zal in Den Helder de komende maanden onderzoek worden gedaan naar de eenzaamheid van 75-plussers. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de GGD Hollands Noorden in samenwerking met MEE & de Wering.

Actieprogramma ontwikkelen

Naast het onderzoek zullen preventieve huisbezoeken aan ouderen worden gebracht. Er zal een netwerk van betrokken lokale organisaties worden opgebouwd. En door Hogeschool Arnhem/Nijmegen zal de training 'Eenzaam ben je niet alleen' worden gegeven aan professionals en vrijwilligers in de ouderenzorg. 

De resultaten van het onderzoek worden medio juni 2017 gepresenteerd tijdens een afsluitende bijeenkomst voor alle lokale organisaties. De resultaten van het onderzoek, de ervaringen met de huisbezoeken en het netwerk van lokale organisaties zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een actieprogramma tegen eenzaamheid. Het doel is te komen tot een betere signalering en aanpak van problematische eenzaamheid onder ouderen. 

Probleem eenzaamheid goed aanpakken

In de meeste gemeenten waaronder Den Helder, schrijft de gemeente op haar website, ontbreekt een heldere visie en een samenhangend plan rondom eenzaamheid waarin alle bestaande activiteiten zijn ingebed en waarbij alle belangrijke netwerkpartners zijn betrokken. "Dit is wel nodig om het probleem goed aan te kunnen pakken."

Bron: gemeente Den Helder

Aanbod Coalitie Erbij: Lokale conferenties 'Samen tegen eenzaamheid'

De strijd tegen eenzaamheid wordt gevoerd door vrijwilligers, mantelzorgers, buurtgenoten en professionals. Lokale organisaties en overheden hebben een belangrijke rol om dit mogelijk te maken. Door lokaal activiteiten te organiseren en samen te werken. Coalitie Erbij organiseert Lokale conferenties 'Samen tegen eenzaamheid' om de bestaande samenwerking in uw gemeente te verkennen en met een concreet plan te versterken.

"Social"