25 ideeën voor zorgverleners om eenzaamheid bij cliënten tegen te gaan

30/09/2016

Zorgverleners die werken in de ouderen-, ggz- en gehandicaptenzorg en het sociaal werk vinden op zorgtegeneenzaamheid.nl nu 25 tips van collega's hoe zij eenzaamheid bij cliënten kunnen verminderen of voorkomen.

actiekaart zorg tegen eenzaamheidJe wilt een cliënt bijstaan in de gezondheid van lichaam en geest. Wat doe je als je eenzaamheid ziet? Of hoe kun je bij je organisatie eenzaamheid bij cliënten voorkomen? Tips uit de praktijk hiertoe zijn nu verzameld op zorgtegeneenzaamheid.nl.

Je leest ervaringen van zorgverleners met bijvoorbeeld:

  • netwerkcoaching voor eenzame ouderen
  • koken van cliënten met een psychiatrische aandoening voor buurtbewoners
  • een digitale ontmoetingssite voor ggz-cliënten
  • gezamenlijke cursus voor mensen met een licht-verstandelijke beperking en hun woonbegeleiders
  • een moestuin bij het verzorgingshuis
  • buddy's vanuit de thuiszorg
  • een introductiecursus bij het verpleeghuis 

De campagne Zorg tegen eenzaamheid is ontwikkeld en wordt gesteund door: ActiZ, Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking, Coalitie Erbij, GGZ Nederland, Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden, Movisie, Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Sociaal Werk Nederland, Trimbos-instituut, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Vilans en Kennisplein Zorgvoorbeter.

Eenzaamheid onderschat probleem

Eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg is een onderschat probleem, bleek uit de quickscan Langdurige zorg en eenzaamheid (2014). 50 Procent van de ouderen, 55 procent van de gehandicapten en 77 procent van de mensen met psychische problemen kent in meer of mindere mate eenzaamheid. Gemeten over de gehele bevolking kampt 38 procent met dit probleem. 

Tegelijkertijd blijken er veel instrumenten en ervaringen te zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom brengt de campagne de mogelijkheden onder de aandacht om in de eigen beroepspraktijk meer aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten en bewoners te doen.

Actiekaart

Om collega’s te inspireren ook aandacht aan eenzaamheid bij cliënten of bewoners te besteden, is een actiekaart met voorbeelden beschikbaar. Download hem op zorgtegeneenzaamheid.nl/actiekaart of bestel hem kosteloos hier.

zorgpartners

"Social"