Een blik uit de wetenschap

Een blik uit de wetenschap
Op basis van wetenschappelijk onderzoek bespreekt dr. Eric Schoenmakers maandelijks een aan eenzaamheid gerelateerd onderwerp. Schoenmakers promoveerde op het onderwerp ‘eenzaamheid’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is auteur van het boek Coping with Loneliness. Momenteel is Schoenmakers onder andere werkzaam bij de opleiding Toegepaste Gerontologie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

Tweelingen leggen genetische samenhang eenzaamheid en depressie bloot

Beeld Tweeling eenzaamheid genen

Bepalen je genen of je last krijgt van eenzaamheid? Recent verscheen een Brits onderzoek onder meer dan duizend tweelingen naar de genetische samenhang tussen eenzaamheid, sociaal isolement en depressie. Wat betekenen de resultaten voor hoe we met eenzaamheid om moeten gaan?

Een kostenperspectief op eenzaamheid

beeld kosten eenzaamheid

Klopt de conclusie van Deloitte wel dat eenzaamheid bestrijden geld oplevert? Ik heb zo mijn bedenkingen.

Eenzaamheid is goed voor je!

persoonlijke ontwikkeling en eenzaamheid beeld

Eenzaamheid is vaak in het nieuws als een negatief iets. En terecht, gezien de gevolgen. Maar wist je dat eenzaamheid ook nuttige kanten kan hebben?

Eenzaamheid bij gamers in World of Warcraft

eenzaamheid en gamen

Helpt een online game als World of Warcraft tegen eenzaamheid? Twee onderzoekers zien mogelijkheden.

Wie ziet jouw eenzaamheid?

beeld Zie je eenzaamheid aan de buitenkant?

Eenzaamheid zie je niet aan iemands buitenkant. Toch kun je wel degelijk inschatten of iemand zich eenzaam voelt, blijkt uit een wetenschappelijke studie.

De eenzaamheid van een zomerse zaterdagavond

beeld bij blog Eric Schoenmakers

Langlopend Brits onderzoek onder een groep ouderen wijst uit: de eenzaamheid die zij ervaren, varieert met het seizoen, de dag van de week en het moment van de dag. Dat is belangrijke informatie voor onderzoekers en hulpverleners.

Eenzame studenten vinden school minder leuk

beeld studeren eenzaamheid

Mijn professionele leven laat zich met enige fantasie indelen in twee hoofdthema’s: eenzaamheid en het opleiden van studenten. Vanzelfsprekend verbind ik deze thema’s regelmatig met elkaar. Het is immers bekend dat eenzaamheid onder studenten (18-25 jaar) veelvuldig voorkomt1,2,3.

Minder eenzaam met een god?

geloof en eenzaamheid

“De mens heeft twee benen en twee overtuigingen: één als het hem goed gaat en één als het hem slecht gaat. De laatste heet religie.” (Kurt Tucholsky)

Een eenzame vlucht

vl beeld

Veelvuldig zijn vluchtelingen in het nieuws. Deze mensen laten hun vrienden, familie en cultuur achter om asiel te zoeken in Europa. Hoe vatbaar zijn zij eigenlijk voor eenzaamheid?

Eenzaamheid verminderen? Pak de oorzaak aan!

hoofdpijn eenzaamheid beeld

De enige manier om de hoofdpijn echt op te lossen, is iets aan de oorzaak doen, aan het achterliggende probleem. Met eenzaamheid is het net zo, zegt Eric Schoenmakers in dit blog.

"Social"