Onderzoek

Een van de speerpunten van Coalitie Erbij is het ontwikkelen en uitwisselen van kennis. Dit om samen met onze partners meer inzicht te krijgen in welke aanpak van eenzaamheid wel en niet werkt.

Onderzoeken

Binnen Coalitie Erbij is veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van eenzaamheid en sociaal isolement. De coalitie functioneert als platform om nieuwe oplossingen en interventietechnieken, kennis en inzichten in eenzaamheidspreventie en -bestrijding te delen en te verspreiden.

Eenzaamheidsmonitor

Coalitie Erbij laat onderzoek uitvoeren naar eenzaamheid in Nederland door TNS Nipo. De Eenzaamheidsmonitor geeft inzicht in de mate en omvang van eenzaamheid in de samenleving. Ook wordt onderzoek gerelateerd aan actuele onderwerpen zoals

  • vrijwilligerswerk
  • sociaal isolement (Kom de deur uit!)
  • internet
  • sociaal netwerk

Nationaal Kompas Volksgezondheid

In 2012 vond gezamenlijk onderzoek plaats door RIVM, CBS en GGD naar gezondheid in Nederland. Een van de onderdelen was eenzaamheid. Alle eenzaamheidscijfers zijn samengebracht in het Nationaal Kompas Volksgezondheid. Deze zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleiding, afkomst, sociaaleconomische omstandigheden, regio, etc.

Onderzoeken over eenzaamheid

Een selectie van onderzoeken over eenzaamheid en sociaal isolement (Klik hier voor meer publicaties over eenzaamheid):

Wat werkt tegen eenzaamheid?

In deze uitgave heeft Movisie kennis verzameld over de werkzame factoren en veelbelovende aanpakken bij het verminderen van eenzaamheid. Daarnaast bevat de publicatie grondige informatie over het thema eenzaamheid. bedoeld voor overheden, professionals en burgers bij het verminderen van eenzaamheid.

Movisie, Jan Willem van de Maat en Renske van der Zwet (2016) Download dit onderzoek

 

Samen sterk - Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten

Onderzoek naar de rol die de gemeente kan nemen of al neemt in de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement. Via casestudies is in diverse gemeenten onderzocht welk beleid er is op het terrein van de bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement. Het onderzoek wijst voor een ‘ideale aanpak’ op: aandacht voor alle leeftijdgroepen, aanwezigheid van preventieve en curatieve voorzieningen, collectief en maatwerk aanbod wegens verschillende kenmerken van de problematiek, en een structurele aard van de voorzieningen met regelmatige evaluaties.

DSP-groep, Alwien Bogaart Norbert Broenink (2011) Download dit onderzoek (pdf)

Maatwerk bij de aanpak van eenzaamheid - 41 Interventies

Het is niet gemakkelijk om in een bepaalde situatie een geschikte interventie te kiezen. Deze publicatie van 41 interventies op het gebied van eenzaamheid en sociaal isolement geeft achtergrondinformatie over interventies en biedt sociaal en maatschappelijk werkers een handvat bij de keuze van passende interventies.

Brabantse Vereniging van instellingen voor Welzijn Ouderen (BVWO, 2012) Download dit onderzoek (pdf)

"Social"