Lokaal beleid

In de meeste gemeenten is aandacht voor voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich vaak op verschillende manieren ermee bezig zoals woningcorporaties, welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en sportclubs.

Zij kunnen via goede samenwerking mensen die vereenzamen ondersteuning bieden. Meestal ontbreekt echter een structureel, systematisch en samenhangend beleid waarin deze activiteiten zijn ingebed. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat er soms alleen aandacht is voor eenzaamheid onder ouderen.

Voor een afgewogen aanpak van eenzaamheid is het van belang dat binnen gemeenten een heldere visie bestaat op de te bestrijden problematiek. Zodat lokale partijen beter met elkaar kunnen samenwerken en hun aanbod op elkaar kunnen afstemmen.

Aanbod Coalitie Erbij: Lokale conferenties 'Samen tegen eenzaamheid'

De strijd tegen eenzaamheid wordt gevoerd door vrijwilligers, mantelzorgers, buurtgenoten en professionals. Lokale organisaties en overheden hebben een belangrijke rol om dit mogelijk te maken. Door lokaal activiteiten te organiseren en samen te werken. Coalitie Erbij organiseert Lokale conferenties 'Samen tegen eenzaamheid' om de bestaande samenwerking in uw gemeente te verkennen en met een concreet plan te versterken.

Twintig koploperplaatsen

Coalitie Erbij ondersteunt twintig koploperplaatsen om te komen tot samenwerking tussen lokale overheid, vrijwilligersorganisaties, zorgverleners en instellingen in een integrale aanpak van eenzaamheid. Resultaat is een model voor de integrale aanpak van eenzaamheid dat andere gemeenten kunnen implementeren.

Wmo

Eenzaamheidsbestrijding maakt in gemeenten vaak binnen het kader van de Wmo deel uit van aanpalend beleid, bijvoorbeeld van ouderen- en welzijnsbeleid. Wel pakken maatschappelijke en welzijnsorganisaties eenzaamheid steeds vaker als specifiek probleem gemeenschappelijk aan. En benoemen een aantal gemeenten eenzaamheidsbestrijding tot speerpunt in hun zorg- en welzijnsbeleid.

In de Wmo 2015 is anonieme hulp op afstand opgenomen als gemeentelijke taak, een belangrijke dienst voor mensen die zich eenzaam voelen of in sociaal isolement leven. Vijf Wmo-werkplaatsen ontwikkelen samen met Coalitie Erbij op basis van praktijkonderzoek een handboek voor professionals over omgaan met eenzaamheidsproblematiek.

Lokale eenzaamheidscijfers

Om het beeld van de problematiek te verbeteren wordt het thema eenzaamheid meegenomen in de GGD’s ouderen- en jeugdmonitors. Die verschijnen iedere vier jaar. Met de uitkomsten kunnen gemeenten lokaal maatwerk bieden. Het RIVM analyseert de gegevens. Zo blijkt eenzaamheid het meest voor te komen in de provincie Zeeland en de regio Rotterdam.

Publicaties over eenzaamheid

Een selectie van publicaties over eenzaamheid en sociaal isolement (Klik hier voor meer publicaties over eenzaamheid):

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

De handreiking Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid is bedoeld om gemeenten en hun samenwerkingspartners te inspireren om concreet met het thema eenzaamheid aan de slag te gaan. Of om hiermee verder te gaan en het op een effectievere manier aan te pakken.

Movisie en Coalitie Erbij, Jan Willem van de Maat en H. van Xanten (2013) Download deze publicatie

 

De lokale aanpak van eenzaamheid

Hoe kom je als lokale maatschappelijke partners tot een effectieve en gezamenlijke aanpak van eenzaamheid? Welke factoren zijn daarbij doorslaggevend en waar moet je rekening

mee houden? Met vier ervaringsverhalen van de Integrale aanpak in Friesland, Buurtnetwerken 55-plus Amersfoort, Aanpak sociaal isolement deelgemeente Charlois Rotterdam, en Project Stiphout/Warande in Helmond.

BVWO, LESI, Movisie en Coalitie Erbij (2013) Download deze publicatie

Lokaal sterk tegen eenzaamheid – Een stappenplan voor gemeenten

Het stappenplan is geschreven voor beleidsmedewerkers die concreet en samen met sociale organisaties en het informele circuit eenzaamheid bij inwoners zo veel mogelijk proberen te verminderen. In deze publicatie vinden zij praktische handvatten.

Verwey-Jonker Instituut, Rianne Verwijs en Trudi Nederland (2012) Download deze publicatie

"Social"